Ako funguje?


Výhody
 • Očistí katalyzátor, čím zlepší emisiu výfukových plynov.
 • O 60% zníži emisiu škodlivých látok.
 • O 60% zníži hodnotu dymenia dieselu (K).
 • O 20% zlepší výkon motora a zníži spotrebu paliva.
 • Očistí a zabráni priľnavosti ventilov.
 • CATACLEAN rýchlo a úplne odstráni živice, lepkavé, sazovité a podobné usadeniny z palivovej sústavy (turbo), z Lambda sondy a z katalyzátora.
 • CATACLEAN je vhodný k benzínovým, dieselovým motorom, jeho použitie je jednoduché.
 • CATACLEAN nielenže odstáni sazovité usadeniny, ale zabezpečí aj prevenciu znečistenia katalyzátora.
 • Vaše vozidlo úspešne prejde cez emisnú kontrolu.

Ochrana životného prostredia
 • CATACLEAN– ide o tekutinu organického pôvodu, z hľadiska ochrany životného prostredia je bezpečný.
 • Zníži spotrebu benzínových a dieselových motorov a emisiu škodlivých látok až o 60%.
 • CATACLEAN nielenže odstáni sazovité usadeniny, ale zabezpečí aj prevenciu znečistenia katalyzátora.
 • S CATACLEAN-om môžeme ušetriť financie.
 • CATACLEAN – ide o najnovší vývoj v oblasti čističov palivovej sústavy, vývoj anglickej spoločnosti System Products je v zhode s normami o ochrane životného prostredia.

Technický popis
Katalyzátor
Highslide JS
Katalizátor
Lambda sonda –ide o snímač obsahu kyslíka vo výfukových plynoch. Úlohou tohto snímača je dať riadiacej jednotke informáciu o spaľovaní paliva. Toto dosiahne tým, že počas prevádzky vystupujúca vysoká teplota umožňuje vzácnym plynom oxidovať škodlivé látky, alebo ich premeniť na neškodné látky. Ak sa nastavenia motora nevykonávajú podľa továrenskych dát, účinnosť katalyzátora sa výrazne zníži, čo môže viesť k jeho poškodeniu. Pri výrobe sa nanášajú vzácne plyny na jadro katalyzátora. Keramické jadro obsahuje stovky prietokových kanálov, tieto zabezpečia, aby sa výfukové plyny v čo najväčšom množstve dostali do kontaktu so vzácnymi plynmi, ktoré vytvárajú katalytické reakcie. Reakcia sa môže vytvoriť len priamym kontaktom, v prípade, že sa do jadra katalyzátora dostane uhlie, olej, alebo olovo, upchá sa, čo výrazne zníži účinnosť katalyzátora. Typ katalyzátora vo vozidle závisí od roku výroby vozidla, od objemu motora, od hmotnosti vozidla.


Highslide JS
Katalizátor
Katalyzátorom sú dnes dnes vybavené aj dieselové, aj benzínové motory, čím vo veľkej miere znižujú množstvo nebezpečných výfukových plynov ak HC aleboCO. Výfukové plyny prechádzajú cez porézny, keramický blok, ktorý bol natretý vzácnym kovom, ako napr. platina, paládium a /alebo ródium, čo premení nežiadané uhľovodíky a oxid uhoľnatý na oxid uhličitý a vodu, oxid dusíka na dusík a vodu.


Nedokonalé spáľenie zapríčiní poškodenie katalyzátora. Preto je veľmi dôležité, aby motor fungoval správne, bez akýchkoľvek problémov a aby zmes vzduchu a paliva bola v hodnej rovnováhe.

Čo sa stane, ak motor nefunguje správne?
Katalyzátor sa môže upchať, na povrchu sa vytvoria sazovité usadeniny, čo vedie k zhoršeniu zloženia výfukových plynov. V niektorých prípadoch sú výfukové plyny natoľko zatlmené, že sa plyn pokúsi dostať sa vedľa keramického bloku, dôsledkom čoho sa keramika rozbije na malé kúsky.

Lambda-sonda
Highslide JS
Lambda-szonda
Nachádza sav o výfukovom potrubí pred katalyzátorom (pri novších typoch aj za katalyzátorom). Úlohou lambda sondy je snímať obsah kyslíka vo výfukových plynoch. Lambda sonda obsahuje keramickú doštičku s aplikovanými vrstvami - slúžia ako elektródy. Jedna elektróda je spojená s vonkajším vzduchom a druhá s výfukovými plynmi. Vplyvom rozdielnej koncentrácie kyslíka vzniká medzi elektródami napätie. Toto vzniknuté napätie je vedené do riadiacej jednotky motora. Rozdiely v obsahu kyslíka medzi týmito dvoma bodmi vytvára v lambda sonde napätie, ktorého hodnoty je medzi 0,2 és 1,0. Ak je toto napätie nízke, ide o vysoký obsah kyslíka a chudobnú zmes. Lambda sonda pošle túto informáciu riadiacej jednotky, ktorá reguluje zmes palivo/vzduch. Je nevyhnutnou podminekou, aby sa lambda sonda zahriala na pribl.300 °C. Kým sa táto teplota nedosiahne, elektronická riadiaca jednotka pracuje "nekontrolovateľne" a zmes palivo/vzduch nastavuje podľa vopred definovaných hodnôt. Tieto zabezpečujú bohatú zmes.

Highslide JS
Lambda-szonda
Najčastejšie príznaky poruchy lambda sondy:
 • vozidlo sa z času na čas odvracia, potom sa rýchlo pohne
 • za normálnych okolnosti jazdy je spotreba príliš vysoká
 • pri emisnej kontrole sú hodnoty vysoké
 • lampa na palubnej doske ukazuje poruchu lambda sondy
 • počítač vozidla ukazuje chybu vo vytváraní zmesiAko nám pomôže CATACLEAN?
CATACLEANtreba jednoducho naliať do palivovej nádrže, kde okamžite začne pracovať, očistí katalyzátor, odstráni sazovité usadeniny z povrchu, čím zlepší spaľovanie paliva a premenu škodlivých látok v katalyzátore. Nezávislé laboratórne testy dokazujú, že CATACLEAN zníži emisiu škodlivých látok až o 60%.